ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

รายงานตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์...ปีการศึกษา 2566

เวลา 8.30 - 16.00 น. เท่านั้น วันที่รายงานตัวตามปฎิทินการรับสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เท่านั้น