ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

การรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป...ปีการศึกษา 2566

เริ่มกรอกใบสมัครได้วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป


*** นักเรียนที่สมัครนอกช่วงวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566
ขอให้นักเรียนกรอกใบสมัครใหม่ในช่วงวันที่ดังกล่าว (ข้อมูลจะถูกลบ) ***