ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

รายงานตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์...ปีการศึกษา 2567

เวลา 8.30 - 16.00 น. เท่านั้น วันที่รายงานตัวตามปฎิทินการรับสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขต, ทั่วไป วันที่ 27 มีนาคม 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป วันที่ 28 มีนาคม 2567