ติดต่อสอบถามเอกสารการสมัคร การกรอกใบสมัครออนไลน์

phone_android
นางสาวลัดดา คฤหปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ โทร 089-8395959
ครูไพฑูรย์ นพกาศ Technical Support โทร 089-9603148
ครูบรรหาญ เดชมา Technical Support โทร 089-2680276
ครูปุณณรัตน์ ทองธรรม Technical Support โทร 082-8840779

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.1,4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2564

face

สรุปจำนวนนักเรียนสมัครชั้น ม.1

  • สมัครวันนี้ 0 คน
  • สมัครเมื่อวาน 0 คน
  • รวมสมัคร 508 คน

สรุปจำนวนนักเรียนสมัครชั้น ม.4

  • สมัครวันนี้ 0 คน
  • สมัครเมื่อวาน 0 คน
  • รวมสมัคร 223 คน