ติดต่อสอบถามเอกสารการสมัคร การกรอกใบสมัครออนไลน์

phone_android
นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โทร 081-9715796
นางสาวลัดดา คฤหปาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โทร 089-8395959
ครูไพฑูรย์ นพกาศ Technical Support โทร 089-9603148
ครูบรรหาญ เดชมา Technical Support โทร 089-2680276
ครูปุณณรัตน์ ทองธรรม Technical Support โทร 082-8840779

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2562

face

วันที่ 3 เมษายน 2562 รายงานตัว ม.1
วันที่ 6 เมษายน 2562 รายงานตัว ม.4
- เวลา 09.00 -16.30 น. ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธ์
- นักเรียนลงชื่อยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเอง (ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)
- ตัวสำรองต้องมารายงานตัว กรณีตัวจริงสละสิทธ์ (เรียกตามลำดับตัวสำรอง)


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (ตามแผนการเรียน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นักเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (ตามแผนการเรียน)

สรุปจำนวนนักเรียนสมัครชั้น ม.1

  • สมัครวันนี้ 0 คน
  • สมัครเมื่อวาน 0 คน
  • รวมสมัคร 529 คน

สรุปจำนวนนักเรียนสมัครชั้น ม.4

  • สมัครวันนี้ 0 คน
  • สมัครเมื่อวาน 0 คน
  • รวมสมัคร 201 คน